Logo
Header text
ИЗЛОЖБА РИСУНКИ И ЖИВОПИС НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 144 СОУ НАРОДНИ БУДИТЕЛИ

 

ИЗЛОЖБА РИСУНКИ И ЖИВОПИС НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 144 СОУ НАРОДНИ БУДИТЕЛИ

 WWW.144SOU.BG

 

В 144 СОУ “Народни будители” се обучават 1075 ученици в 49 паралелки. За тях се грижат 109 висококвалифицирани преподаватели и 5 външни лектори, очертали предизвикателна перспектива за развитие на учениците чрез високо равнище на образователна и профилирана подготовка. От 2001 година 144 СОУ е база на СУ “Св. Климент Охридски” - факултети: Педагогика, Начална и предучилищна педагогика, Философия, Музикална педагогика, Нов български университет, Варненски свободен университет. Училището разполага с модерна и съвременна база за придобиване на европейско образование и има многобройни отличия и награди от конкурси в страната и чужбина. То единствено в България е член на Световната танцова асоциация към ЮНЕСКО. Носител е на два сертификата за качество по европейските програми “Коменски”.